Homepage

Privacy Impact Assessment Quickscan

Met behulp van een Privacy Impact Assessment (PIA) kunt u inschatten wat de privacyrisico's zijn van een nieuwe toepassing, dienst of product. Aan de hand van tien eenvoudige vragen wordt bepaald of de inzet van een PIA nuttig, wenselijk of noodzakelijk is.

Worden in het project grote hoeveelheden gegevens over personen verzameld?

Voorbeelden: marketing databases, patiëntendossiers, krediethistorie

Worden in het project gegevens van grote groepen personen verzameld?

Voorbeelden: klantendatabases, patiëntendossiers, werknemersbestanden

Worden voor het project meerdere gegevensbronnen aan elkaar gekoppeld, met elkaar vergeleken of anderszins geïntegreerd?

Voorbeelden: data warehouses, verwijsindexen, matchen van bestanden, verrijking van datasets

Worden voor het project nieuwe technologieën toegepast die mogelijk een bedreiging voor de privacy vormen?

Voorbeelden: RFID, biometrie, camera's, profiling, data mining of geolocatie.

Worden voor het project middelen gebruikt die specifiek gericht zijn op het identificeren van personen?

Voorbeelden: digitale handtekeningen, biometrische gegevens, identificatienummers of het BSN.

Worden door het project transacties of handelingen die voorheen anoniem of pseudoniem gedaan konden worden nu gekoppeld aan de identiteit van een persoon?

Voorbeeld: in plaats van een anoniem treinkaartje naar een treinkaartje op naam

Wordt in het project samengewerkt met meerdere partners (publiek en/of privaat)?

Worden gegevens gedeeld tussen deze partners?

Worden de gegevens openbaar gemaakt of gedeeld met derden?

Is er in het verleden maatschappelijke weerstand geweest tegen vergelijkbare projecten?